Afslutning af EU-FLAG

Generel information

Status og tidsplan for afslutningen af EU-FLAG i 2023

EU-FLAG skal være helt afsluttet med udgangen af 2023. Det betyder, at al aktivitet skal være afsluttet. Både projekter og drift.

Vejledning til afvikling af aktionsgrupper findes HER

Plan- og Landdistriktsstyrelsen arbejder på at være færdige med alle allerede indkomne EU-FLAG-drift-sager i efteråret. 

Deadline for driftsafregning for 2023: 15. oktober 2023
FLAG skal indsende driftsafregning for 2023 til Plan- og Landdistriktsstyrelsen senest 15. oktober 2023, således at vi kan sagsbehandle inden årets udgang, og på den måde afslutte hele driftssagsbehandlingen.
FLAG’en skal sikre nedlukningen af aktionsgruppen.

Status på sagsbehandling af udbetalingssager
Status på projektsager er, at der primo juni mangler at bliver sagsbehandlet 25 udbetalingssager. Der arbejdes ligeledes på at færdigbehandle disse sager. 

Status for indhentelse af dokumentation for særskilt kontostreng
Der er udsendt en særskilt mail til alle projekter vedr. behov for at påvise, at der i projektet har været en særskilt kontostreng til projektet, så man kan sikre revisionssporet. De allerfleste har allerede indsendt dokumentation for dette, men der mangler nogle stykker. Hvis I ved, at et af jeres projekter mangler at følge op på dette, må I meget gerne tage kontakt til dem og sikre, at dokumentationen sendes ind til lagtilskud@plst.dk.
Det er et krav at der er en særskilt kontostreng, når udbetalingsanmodninger sagsbehandles.

FLAG i 2024 og frem?
Den politiske aftale om den danske udmøntning af Hav, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet fra 2024 og frem er endnu ikke indgået. Der er, så vidt vi ved, ikke endnu indledt forhandlinger vedr. dette. Dette betyder, at det med sikkerhed kan siges, at der ikke kommer en EU-finansieret FLAG i 2024. Hvorvidt der vil være en nationalt finansieret FLAG afhænger af den finanslov, der vedtages for 2024. Udkast til finansloven offentliggøres traditionelt i efteråret. Før dette sker ved vi ingenting. Vi har spillet et forslag om en fortsættelse af finansieringen ind til finansloven, men vi kan i sagens natur ikke love noget, da det vil afhænge af en politisk beslutning.

Inden udgangen af juni måned vil Netværkscenteret indkalde til et møde for de aktionsgrupper, der har FLAG. Formålet med mødet vil bl.a. være: 
•    at få et overblik over status blandt aktionsgrupperne
•    at afklare status for de af jer, der ikke endnu har udarbejdet en udviklingsstrategi, 
•    at besvare generelle spørgsmål