4. juni 2024 - Indmelding af uhensigtsmæssige praksisændringer

Generel information

Indmelding af uhensigtsmæssige praksisændringer

Som vi talte om på seneste koordinatormøde, vil vi meget gerne høre om de udfordringer I støder på i hverdagen i forbindelse med jeres arbejde.

I er derfor velkomne til at sende jeres konkrete eksempler ind, så vi kan tage dem med på næste koordinatormøde den 20. juni 2024.

Dette gøres ved, at udfylde nedenstående skema og sende det til methov@plst.dk senest den 12. juni 2024.

Skabelon til indmelding af uhensigtsmæssige praksisændringer