I kan p.t. ikke indsende ansøgninger om udbetaling af driftsmidler i TAST SELV

Generel information

Fejl i TAST SELV

Der er en fejl i TAST SELV, som gør, at ansøgninger om udbetaling af driftsmidler p.t. ikke kan indsendes.  
Fejlen har ingen betydning for projekter. Men det betyder, at fristen 1. juni 2023 for ansøgning om anden rate af driftstilskuddet ikke gælder.

I skal derfor indsende ansøgningen senest  1. juli 2023, men I er velkomne til at indsende før, når TAST SELV virker igen. Vi behandler sagerne i den rækkefølge, vi modtager dem.  

Vi giver besked på VIOLA, når TAST SELV virker igen.