28. juni 2023 - Driftsvejledningen er opdateret

Generel information

Driftsvejledning del 1 er blevet opdateret.

Hvis du har en printet driftsvejledning liggende i skuffen, er det tid til at smide den ud. 

Den opdaterede driftsvejledning findes under kategorien "Drift af LAG 2023-2027".

De væsentligste ændringer er følgende:

  • Afsnit 1.1 om bestyrelsens opgaver er uddybet, så det fremgår tydeligt, hvilke opgaver der kan uddelegeres til udvalg og enkeltpersoner. Ændringerne skyldes, at vi har imødekommet høringssvar i forbindelse med projektbekendtgørelsen, der påpegede behovet for smidigere arbejdsgange ved fx overdragelse, forlængelse og ændring af projekter.
  • Afsnit 1.1.2 om nedsættelse af udvalg er tilføjet for at supplere afsnit 1.1.
  • Afsnit 1.2.1 præciseres det, at ved 2. rate i 2024 er det udelukkende standardvedtægterne i driftsbekendtgørelsen der gælder, og alt hvad der afviger herfra, skal indsendes som ændringer, der er godkendt på generalforsamling i 2023 og 2024. Ændringer, der er godkendt ved LAG’ens opstart, som ikke lever op til standardvedtægter samt generalforsamlingsgodkendte ændringer i 23 og 24, bortfalder. Det betyder, at I har lidt mere tid til enten at lave vedtægter, der er identiske med standardvedtægterne i driftsbekendtgørelsen eller få godkendt alt hvad der afviger herfra på en generalforsamling i 2024. I forhold til 2023 er der ikke er krav i Bekendtgørelsen om at indsende vedtægter i 2023. Derfor vil vi ikke tjekke det i år, da de oprindeligt godkendte vedtægter er gældende. Det er ikke forkert at indsende vedtægter i overensstemmelse med den nyhed vi lagde på VIOLA om opdatering af vedtægter. Men hvis I ikke har sendt ind, vil vi ikke efterspørge det.
  • Afsnit 2.2 er tilføjet at I fx kan skrive i referatet hvis forpersonen ikke har været på valg, så vi slipper for, at sagsbehandler undrer sig, hvis punktet i dagsorden er sprunget over.
  • Afsnit 5.2.1 er det er præciseret, at der ikke skal indsendes et referat af bestyrelsesmøderne ved projektindstillinger, men at det udfyldte og underskrevne/godkendte skema til dokumentation af bestyrelsens beslutningsdygtighed er nok (fordi det også indeholder beskrivelse af hvordan projektansøgningerne er behandlet).
  • Afsnit 11.2 er justeret så det tager højde for vores tekniske problemer med at vedhæfte filer i systemet. Og også matcher præciseringen vedrørende vedtægter. 
  • Afsnit 11.4 er justeret så det fremgår at vedtægter kontrolleres for ændringer i 2024.

Øvrige rettelser:
Der er foretaget små rettelser i forhold til hvor de forskellige ting kan findes og hvad vores portaler hedder, nu hvor vi har flyttet en del fra livogland.dk til VIOLA. Der er også tilrettet i forhold til mange af de forslag I kom med for at gøre formuleringerne mere forståelige, da vi gennemgik driftsvejledningen første gang med efterfølgende Q&A. Disse ændringer er af sproglig karakter og uddybes derfor ikke nærmere.