8. september 2023 - Appendix er blevet opdateret

Generel information

Appendix er blevet opdateret med en ”Afvis-knap” og et nyt filter ”Inkludér ansøgninger med status ”Afvist””

Afvis-knappen er tilegnet de ansøgninger som ikke indstilles til tilsagn af bestyrelsen.

Når man afviser en ansøgning i Appendix, bliver ansøgningen lukket, men den vil stadig være arkiveret på LAG’ens Appendix-side og kan fremsøges ved at inkludere ansøgninger med status ”afvist”. 

Vær opmærksom på, at man stadigvæk skal behandle ansøgningerne både i Appendix og i Tast selv, da de to systemer er uafhængige.