15. september 2023 - Driftsvejledningen er rettet til

Generel information

Driftsvejledningen er blevet opdateret i afsnit 10 vedrørende skiltning og brug af EU-logo

For at gøre det lettere at finde ud af, hvilke EU logoer der kan anvendes, har vi ”ryddet op” i antal og udformning af logoer, der kan hentes, både på viola og livogland.dk.

Samtidig er der lagt en mere forklarende vejledning ud, der hvor logoerne hentes. 

Opdateret driftsvejledning

EU-logoer på VIOLA

EU-logoer på livogland