11. oktober 2023 - Afslutning af EU-FLAG

Generel information

Afslutning af EU-FLAG

 

Ny frist for indsendelse af materialet er den 25. november 2023 (i stedet for 15. oktober).


I kan, i henhold til jeres tilsagn, afholde udgifter i 2023 indtil den 31. maj. Udgifter til evt. revisor må gerne være afholdt og betalt efter den 31. maj.

Hvad angår revisorpåtegnet regnskab:

Hvis I afslutter helt og lukker foreningen, vil vi gerne have et afsluttende, revisorgodkendt regnskab i forbindelse med indsendelse af materialet til os.

Hvis foreningen stadig eksisterer (typisk de integrerede aktionsgrupper, som stadig har LAG-aktiviteter, der endnu ikke er afsluttede, eller rene FLAG, der ikke har opstartet en ny aktionsgruppe) skal I blot indsende det, der svarer til de krav, der er i  ”1. marts-driftsafregningen”.

Når I så laver et samlet foreningsregnskab for hele 2023 en gang næste år, skal vi blot have dette tilsendt.
I denne forbindelse skal I huske, at der skal være den sædvanlige fordelingsnøgle mellem EU FLAG og LAG udgifter.

Hvis I ikke har haft nogen udgifter i 2023, fordi EU-FLAG-midlerne er blevet brugt op inden da, skal vi have dette at vide, og vi skal blot have de andre oplysninger, der fremgår af afslutningsvejledningen, samt et revideret regnskab for det sidste år, der har været EU-FLAG midler. 

Vi indkalder til et møde om dette efter årsmøde/landdistriktskonferencen, idet der nok er mange spørgsmål.