30. november 2023 - E-læringskurset for bestyrelser er opsagt

Generel information

E-læringskurset til LAG-bestyrelserne lukkes ved årets udgang

Som det fremgår af referatet fra den 2. november 2023, har Koordineringsforummet besluttet at lukke adgangen til det online kursus for bestyrelserne fra 31. december 2023.

Man har i Koordineringsforummet vurderet, at materialet ikke er brugt i det forventede omfang, samt at generel information om bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar kan tilgås andre steder. (Se eksempler på hjemmesider nedenfor).

Det vil indtil den 20. december 2023 fortsat være muligt at kontakte Mette Wang telefonisk for sparring og rådgivning.

Link til E-læringsportalen: https://cfsa.thinkific.com/enroll/2455137?price_id=3249092

 

Kontaktoplysninger:

Mette Wang

M: + 45 52 10 00 40
T: + 45 66 14 60 61
E: mwa@frivillighed.dk