30. november 2023 - Praksis for fremrykning af udbetalingsanmodninger

Generel information

Praksis for fremrykning af udbetalingsanmodninger

I enkelte tilfælde fremrykker styrelsen udbetalingsanmodninger efter anmodning fra projektholder. Ledelsen i styrelsen laver en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Udbetalingsanmodninger rykkes kun frem i de tilfælde, hvor styrelsen vurderer, at projektholder er i alvorlige likviditetsudfordringer.
Er der tale om projekter, hvor kommunen har mellemfinansieret, fremrykkes udbetalingsanmodningen ikke.