Besigtigelsesrapport 2014-2022

Generel information

Besigtigelsesrapport til programperioden 2014-2022 - skabelon

Bemærk!

Der er en mindre rettelse på side 10 og 11, hvor der opfordres til at bruge tommestok ved fotografering af fysiske skilte. 

Dette er tilføjet for at lette sagsbehandlingen i vurderingen skiltets størrelse.